Dtik
DTİK GÜMÜLCİNE RESEPSİYONU (14 Kasım 2024, Gümülcine)

DTİK GÜMÜLCİNE RESEPSİYONU (14 Kasım 2024, Gümülcine)

DEİK/ Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) DTİK Resepsiyonu, DTİK Yunanistan Ülke Temsilciliği ve T.C. Gümülcine Başkonsolosluğu iş birliğinde; DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve DTİK Yunanistan Ülke Temsilcisi Levent Sadık Ahmet’in başkanlığında 14 Kasım Salı günü Gümülcine’de gerçekleştirildi.

Yunanistan’da yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında koordinasyon ve network oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen resepsiyona DTİK Yunanistan Ülke Temsilcisi Levent Sadık Ahmet’e ek olarak T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Yunanistan’daki bulunan ticaret müşavirlerimiz ve yüze yakın iş dünyası temsilcisi katılım gösterdi.

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal yaptığı açış konuşmasına Levent Sadık Ahmet'in DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanlığına seçilmesinin bölge için taşıdığı anlamı dile getirerek başladı. Ünal daha sonra Balkanlar'ın Türkiye için tarihsel ve stratejik anlamda büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Sözlerine, bölgenin öncelikleri arasında, bölgesel sahiplenme, siyasi diyalog, ekonomik entegrasyon ve toplumsal yapıların korunması gibi unsurların bulunduğunu vurgulayarak devam eden Ünal ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasında yakın geçmişte yaşanan gergin dönemin geride kaldığını ve ilişkilerin tekrardan gelişmeye başladığını işaret ederek, bu gelişmelerin bölgenin kalkınması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ünal, gençlerin eğitim ve iş dünyasındaki rolünün hayati olduğunu ve bölgenin gelişimi için gençlerin potansiyelini harekete geçirmenin önemine değinerek sözlerini sonlandırdı.

Sonrasında söz alan Levent Sadık Ahmet ise konuşmasında, DTİK'in diaspora diplomasisi ile Türk iş dünyası arasında koordinasyon oluşturmayı ve işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını ve yurt dışındaki Türk kökenli ve Türk dostu sivil toplum kuruluşları ve diaspora temsilcilerinin iletişimini artırarak ticari ilişkileri de güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Balkanlar'ın Türkiye için stratejik bir konuma sahip olduğunun ve Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ve iş birliğini teşvik etmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğunun altını çizden Ahmet, bölgenin potansiyelini ve işbirliği imkanlarını artırmak adına DTİK'in gayretle çalıştığını ve bu çabaların hem bölgenin hem de Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu dile getirdi. Ahmet daha sonra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi’nin yurt dışında yaşayan Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında koordinasyon ve network oluşturmayı hedeflediğinin altını çizdi ve konuşmasını Ekonomik olarak kalkınmış ve toplumunun vatanına daha çok katkıda bulunacağı varsayımıyla hareket eden DTİK’in asıl gayesinin yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik gücünü artırmak olduğunu ifade ederek sonlandırdı.

DTİK Gümülcine Resepsiyonu, açış konuşmalarının ardından katılımcıların iş dünyası ve geleceğe yönelik yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulunmalarının ardından sona erdi.Arama