Önemli Uyarı: Dünya Türk İş Konseyinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 2. maddesi uyarınca belirlenen esaslara göre sadece yabancı ülkelerde yerleşik Türk girişimci ve profesyonelleri DTİK üyesi olabileceklerdir. Türkiye’de yerleşik girişimciler ise yalnızca DTİK websitesi üyesi olabileceklerdir.


ÜYELERİMİZ